Home  >  مقالات  >  مقالات سینمایی  >  سینمای اشراقی نقدها ونظرها

سینمای اشراقی نقدها نظرها

موضوع سینمای اشراقی پس از شهادت آوینی به عنوان یک موضوع بحث برانگیز همواره درمحافل علمی فلسفی وهنری مطرح بوده و مورد توجه صاحب نظران به ویژه در حوزه فلسفه هنر وسینما بوده است.اندیشمندان زیادی تلاش کرده اند تا به عمق این مباحث از منظر فلسفی وهنری بپردازند و موضوعیت مباحثی ازاین دست را در چامعه امروز مطرح کنند از جمله این بزرگان مرحوم محمد مددپورکه ارتباط نزدیکی را نیز دراواخرعمرشریف شهید آوینی با وی داشته است دست به قلم برده و کتابی را به منظور تئوریزه کردن این مباحث دردنیای هنر نگاشته است که اینک سعی کرده ایم برای هر چه روشن تر شدن موضوع با دیده نقد از نظر خواننده عزیز ومحترم بگذرانیم تا در ادامه مطلب توان همراهی ایشان را برای امعان نظر در این گونه مباحث ویا دست کم بی تفاوت نبودن و رهانکردن مباحث این چنینی بکار گرفته باشیم. برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک نمایید

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست