قاب هنر مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر   
شنبه ، 4 آبان 1392 ، 17:51

 

قاب هنر

قابی برای درون نمی سازم

قابی برای دیوار نمی سازم

قابی برای کسی که....

..نمی سازم.

برای درون خانه، اتاق،اداره

...نمی سازم.

برای پیاده روی خیابان هنر

نمی سازم.

من برای خیابان هنر

قاب هنر نمی سازم.

نه...

برای خودم،

برای دلم،

برای مسیحی که صلیب می شود درون خودم،

قابی حقیر نمی سازم.

و از تمامی دریا،

که به انتهای دوچشمم بسنده نمی کند،

و نور طلایی و ساحت رنگین کمان بی همتا،

فقط دوسه خط...

برای قاب...

چیزی شبیه خیال و تصورات خودم، نمی سازم.

من از آدمک های له شده زیر چرخ های صنعت و کار،

و جسم های غلطک شده در قاب

بیزارم.

من از دو خط و سه خط و جهار دیواری،

حتی به رسم وزیدن

برای باد خیال انگیز وصال و پیچش آن،

به اسم هر چه شبیه قاب، بیزارم.

من از هنر برای قاب بیزارم.

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست