شب من مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر   
يكشنبه ، 5 آبان 1392 ، 23:23

شب من 13/11/64

اكنون از امواج متلاطم روز به آرامش شب رسيده ام ،

 شب من غير از ديگرشبهاست ، شب من شب خواب نيست ، شب عيش و نوش نيست ...
شب من شب آرامش است ، آرامشى در پرتو جهد و كوشش ،

 شب من شب بيدارى است ، من در شب ، سرم را بربالش راحت نمى گذارم ،

چشمم را برهم نمى گذارم ، من در شب سرمه بيدارى در چشم خود مى كنم ،

 ديده بانى در شب حرفه من است ،

من خواب را زمزمه مى كنم ،

من در شب برسر سفره تقرب به خدا زانو مى زنم .
شب من خلوتى است مهتابى ؛

 شب من روشنائى است كه لباس تيره برتن دارد،

 شب من شبى است كه روز را در خودپنهان كرده است ؛

شب من صبحى جهان افروز است ...

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست