روز من مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر   
يكشنبه ، 5 آبان 1392 ، 23:19

روز من 12/11/64
روز من چه روزى است ؟

 روزى كه از اول صبح تا مغرب است ؟

روز شنبه است يا جمعه يا روزهاى ديگر؟ روز عيد است يا...
نه ، نه بشنو تا بگويم روز من كدام است :

روز من نه شب مى شناسد و نه روز، نه جمعه مى داند و نه شنبه ،

نه عيد و نه عزا، نه محرم و نه صفر...
روز من شاهد شهيدان آينده است ؛ روز من شاهد شب زنده داران است ؛

 روز من روز تحير است ؛ چه تحيرى ؟ تحير از دور افتادگى خودم ،

تحيرم در حركت و پيشرفتى است كه اين بسيجيان ، فراتر از زمان مى كنند.

 تحيرم در پيمودن راه صد ساله است در يك شب ، در يك لحظه ،

 آنهم توسط جوانان و نوجوانى تازه به بلوغ رسيده ... تحيرم از اين است .
روزها با سرعت مى گذرند، گويا آنان هم عجله دارند، با شتاب مى دوند...

 نمى دانم گم شده اى دارند يا مقصود ديگر...

 گويا آنان هم مى دوند تا به روز موعود برسند، آنان هم مى خواهند روز پيروزى را در يابند...

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست